Misyon

Gün Medya Yayıncılık’ın temel amacı bir ayna misali yaşananları doğru haber şeklinde okuyucu kitlesine aktarmak olup, doğru bilgi iletmek için en üst düzeyde çaba harcamaktadır. Baskı ve tasarım konusunda da kalite en üst düzeyde teknolojik ekipmanlarla desteklenmektedir. Şirket yönetiminin en üst asli görevi yayınların bağımsızlığını koruyup,   okuyuculara tarafsız yayıncılık anlayışıyla hizmet vermenin yanı sıra şirket pay sahiplerinin de haklarını gözetmektir.